Behandeling – Tandartspraktijk Heleen Goedhart – Haarlem

Behandeling

Voorkomen is beter dan genezen!

Het tijdig signaleren van problemen zorgt voor het voorkomen van pijn en kosten van behandelingen. We streven naar een sterke en gezonde mond waarin wij, door uw eigen dagelijkse verzorging, zo min mogelijk hoeven te doen! We nemen de mondverzorging met u door en indien gewenst verwijzen we u naar onze preventie-assistente om de mondhygiëne te verbeteren.Graag zien we u elk half jaar voor een periodieke controle: uw gebit en tandvlees worden gecontroleerd, tandsteen verwijderd en gepoljist en indien nodig röntgenfoto’s gemaakt.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreek ik met u de behandeling en informeer ik u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal en duur van de behandeling
  • de kosten van de behandeling.

Voor kleine behandelingen (vullingen, tandvleesbehandeling) maken we direct een vervolgafspraak op korte termijn.

Voor uitgebreide behandelingen (kroon, kunstgebit) krijgt u een begroting mee, dat is standaard voor behandelingen vanaf 150 euro. Indien u akkoord gaat met de begroting belt u ons voor het maken van de vervolgafspraken voor behandeling.

De meest voorkomende behandelingen verricht ikzelf en indien nodig of op uw verzoek verwijs ik u door naar een specialist voor aanvullende deskundigheid. Zoals Kaakchirurgie / Orthodontie / Parodontologie/Tandtechnicus / Implantologie  / maxillo faciale prothetiek. Graag maak ik van hun expertise gebruik om u beter van dienst te kunnen zijn.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.